શાળાઓમાં 29-10થી 18-11 સુધી 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન

0
96

આ વર્ષે કોરોનાને કારણે શાળાઓના શૈક્ષણિક કાર્ય સહુથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે ત્યારે શિક્ષણ બોર્ડે 21 દિવસનું વેકેશન જાહેર કર્યું છે.ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પ્રતિવર્ષ શાળાકીય પ્રવૃત્તિનું કેલેન્ડર તૈયાર કરવામાં આવતું હોય છે. જેમાં નિયત કરવામાં આવતી વેકેશનની તારીખો ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માન્યતા ધરાવતી તમામ શાળાઓમાં લાગુ પડતી હોય છે. ચાલુ વર્ષે કોવિડ-19ની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને કારણે શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રત્યક્ષ શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થઇ શકેલ ન હોવાથી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર નિયત થઇ શકેલ નથી. આ સંજોગોમાં વેકેશનલ સ્ટાફ માટે દિવાળી વેકેશનના સમયગાળાની સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી બને છે. આ સંદર્ભમાં પ્રતિવર્ષની જેમ શાળાઓમાં વેકેશનલ સ્ટાફ માટે દિવાળી વેકેશન 29 ઓક્ટોબરથી 18 નવેમ્બર સુધી 21 દિવસનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here