ગુજરાત હાઇકોર્ટ ત્રણ દિવસ માટે બંધ રહેશે: છ કર્મચારીઓ સહીત 7 કોરોના પોઝિટિવ

0
324

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ત્રણ દિવસ માટે બંધ રહેશે: છ કર્મચારીઓ સહીત 7 કોરોના પોઝિટિવ : બિલ્ડીંગ,હોલ સહીત આખા કેમ્પસને સેનિટાઇઝ કરાશે

  • ગુજરાત હાઇકોર્ટ માં 8 ,9 ,10 જુલાઈ ત્રણ દિવસ હાઇકોર્ટ ની તમામ કામકાજ બંધ રહેશે
  • ગુજરાત હાઇકોર્ટ ના 6 કર્મચારી 1 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સહિત 7 કોરોના નો રિપોર્ટ પોઝીટીવ
  • ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની બિલ્ડીંગ ,હોલ સહિત આખા કેમ્પસ ને સેનિટાઈઝ કરાશે