25 રૂપિયાના પેટ્રોલના તમારે કેમ ચૂકવવા પડે છે 81 રૂપિયા…ખાસ જાણો કારણ

0
125

દેશમાં સતત પેટ્રોલ અને ડીઝલની માગ સાથે ભાવ વધી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમત ઓછી હોવા છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે. જેમાં તમારે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં પડતર કિંમતના ત્રણ ગણા ભાવ ચૂકવવા પડે છે. ત્યારે આની પાછળ શું કારણ છે… 

દેશમાં સતત પેટ્રોલ અને ડીઝલની માગ સાથે ભાવ વધી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમત ઓછી હોવા છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે. જેમાં તમારે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં પડતર કિંમતના ત્રણ ગણા ભાવ ચૂકવવા પડે છે. ત્યારે આની પાછળ શું કારણ છે… તમારે શું કામ ત્રણ ગણા ભાવ ચૂકવવા પડે છે અને તેનાથી સરકારને કેટલો ફાયદો થાય છે તેનું કારણ જાણીએ.

25 રૂપિયાના પેટ્રોલના 81 રૂપિયા ભાવનું ગણિત
આજે તમામ રાજ્યોમાં પેટ્રોલના એક લીટરના ભાવ લગભગ 81 રૂપિયાની આસપાસ જોવા મળી રહ્યા છે. જેમાં પેટ્રોલની કુલ કિંમતના 50 ટકા રકમ કંપનીઓ પાસે નહીં પણ કેન્દ્ર અને રાજ્યસરકાર પાસે ટેક્સમાં જાય છે. 81.06 રૂપિયાના ભાવે વેચાતા પેટ્રોલની પડતર કિંમત 25.37 રૂપિયા છે. જેમાં પ્રોસેસિંગ ચાર્જ 0.36 રૂપિયા  લાગે છે. એટલે ટેક્સને બાદ કરી નાખીએ તો એક લીટર પેટ્રોલની પડતર કિંમત 25 રૂપિયા 73 પૈસા થાય છે. પરંતુ તેના પર 32.98 રૂપિયા એક્સસાઈઝ ડ્યૂટી, 3.64 રૂપિયા ડીલરનું કમિશન, રાજ્ય સરકારે લગાવેલ વેટના 18.71 રૂપિયા લાગે છે. જેથી 25.73 રૂપિયાની પડતર કિંમતના પેટ્રોલના તમારે 81.06 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે.

25.42 રૂપિયાના ડીઝલના 70.46 રૂપિયા ભાવ કેમ?
1 લીટર ડીઝલની પડતર કિંમત છે 25.42 રૂપિયા. જેના પર પ્રોસેસિંગ ચાર્જ લાગે છે 0.33 રૂપિયા. જ્યારે એક્સસાઈઝ ડ્યૂટી 31.83 રૂપિયા લાગે છે…સાથે 2.52 રૂપિયા ડીલરનું કમિશન અને કમિશન સાથે વેટ 10.36 રૂપિયા લાગે છે. એટલે 25.42 રૂપિયાની પડતર કિંમતના ડીઝલના તમામરે 70.46 રૂપિયા કિંમત ચૂકવવી પડે છે.

25.42 રૂપિયાના ડીઝલના 70.46 રૂપિયા ભાવ કેમ?
1 લીટર ડીઝલની પડતર કિંમત છે 25.42 રૂપિયા. જેના પર પ્રોસેસિંગ ચાર્જ લાગે છે 0.33 રૂપિયા. જ્યારે એક્સસાઈઝ ડ્યૂટી 31.83 રૂપિયા લાગે છે…સાથે 2.52 રૂપિયા ડીલરનું કમિશન અને કમિશન સાથે વેટ 10.36 રૂપિયા લાગે છે. એટલે 25.42 રૂપિયાની પડતર કિંમતના ડીઝલના તમામરે 70.46 રૂપિયા કિંમત ચૂકવવી પડે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here