અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના રમોસ ખાતે નવીન પંચાયત ઘરનુ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યુ

0
217

વિસરતી વિમુકિત્તિ જાતિના લાભાર્થીઓને પ્લોટ ફાળવણીના હક પત્રકો આપવામાં આવ્યા

લોક ઉપયોગી કામ કરવુ એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે એમ જણાવતા – -મંત્રી રમણભાઇ પાટકર મોડાસા,ગુરુવાર અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના રમોસ ખાતે નવીન બનેલ પંચાાયત ઘરનૂ લોકાર્પણ રા.ક. ના વન અને આદિજાતિ વિકાસ અને અરવલ્લી જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી રમણભાઇ પાટકરના હસ્તે કરવામાં આવ્યુ.


આ પ્રસંગે મંત્રીએ પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં જણાવ્યુ હતુ કે વિકાસશીલ ગામમાં રૂા. ૧૪.લાખના ખર્ચે નવીન બનાવેલ પંચાયત ઘરનું બનતા ગામના વિકાસના કામમાં ઉમેરો થયો છે. ગામમાં રહેતા વિસરતી વિમુકિત્તિ જાતિના લાભાર્થીઓને પ્લોટ ફાળવણીના કરવાથી તેમને ઘર બનાવા માટે જરૂરી અવાસ યોજના સહાય આપવામાં આવશે અને તેમને ઘરનુ ઘર મળી રહેશે


મંત્રીએ રાજય સરકાર તથા ભારત સરકારની અનેક કલ્યાણકારી તથા વિકાસલક્ષી યોજનાઓ જેવીક વિધવા પેન્શન, અવાસ વૃધ્ધા પેન્શન અવાસ યોજના તથા રોજગાર લક્ષી યોજનાઓની વિસ્તૃત જાણકારી આપી હતી, અને તેનો લાભ લેવા અનુરોધ કર્યો હતો મંત્રીના હસ્તે ૧૮ જેટલા વિસરતી વિમુકિત્તિ જાતિના લાભાર્થીઓને પ્લોટ ફાળવણીના હક પત્રકો આપવામાં આવ્યો હતા


આ પ્રસંગે અરવલ્લી જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ રાજેન્દ્ર પટેલે પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં અરવલ્લી જિલ્લો વિકાસના કામમાં અગ્રેસર રહયો છે તેમાં જિલ્લા વાસીઓનો સાથ અને સહકાર રહયો છે એમ જણાવ્યુ હતુ.


આ પ્રસંગે રમોસ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મતિ કૈલાસબા ઝાલા, મણીભાઇ પટેલ, મફતભાઇ પટેલ, જિલ્લા અયોજન અધિકારી સુરેન્દ્રસિહ ડાાભી જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ અધિકારી દાવેરા, તલાટી ક્રમ મંત્રી, તાલુકા/, જિલ્લા સદસ્યો અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહયા હતા.


અહેવાલ- નિરવ પ્રજાપતિ, અરવલ્લી મોડાસા