આવ રે વરસાદ… વહેલી સવારથી 10 વાગ્યા સુધીમાં ગુજરાતના 34 તાલુકામાં વરસાદ

0
438

ગુજરાતમાં વહેલી સવારથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. વહેલી સવારથી 8 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના 34 તાલુકામાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડ્યો છે.

બે કલાકમાં તાપીના સોનગઢમાં 3 ઇંચ તો વ્યારામાં અઢી ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે.

જ્યારે ભાવનગર, સુરતના માંડવીમાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 60 તાલુકામાં નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ સુરતના ઉમરપાડામાં 4.2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

જિલ્લોતાલુકોવરસાદ(ઇંચમાં)
તાપીસોનગઢ3
તાપીવ્યારા2.4
ભાવનગર2
સુરતમાંડવી1.5
અરવલ્લીમેઘરજ1.4
ભાવનગરઘોઘા1
અરવલ્લીમોડાસા1