લોક સાહિત્યકાર માયાભાઈ આહિરે પોતાના વતન બોરડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે વેક્સિન લીધી………

0
291

માયાભાઇ આહિર લોકસાહિત્યકાર દેશ અને વિદેશ માં લોક ચાહના છે અને જેનું લાખો લોકો ની દિલ માં સ્થાન એવા માયાભાઈ આહીર પોતાના વતન બોરડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે વેક્સિન લીધી હતી અને માયાભાઈ આહીર જણાવ્યું હતું કે કોરોના થી ગભરાવાની જરૂર નથી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે અને વેક્સિન દરેક લોકોએ લેવી જોઈએ…..

અહેવાલ- કૌશિક વાજા, ભાવનગર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here