નિવૃત શિક્ષકે પોતાના ખર્ચે બગીચા માં ઝુલા (હિંચકા) નખાવ્યા અને પેન્સન માંથી 10 % રકમ ગાયોના ઘાસચારા માં આપે છે.

0
1008

ગોંડલ શહેર માં આજે આપણે એક એવા વૃદ્ધ ની વાત કરવી છે કે જે એક નિવૃત શિક્ષક છે ગોંડલ શહેર ના ગીતાનગર માં રહેતા કર્મનિષ્ઠ અને સેવાભાવી નિવૃત શિક્ષક કનુબાપા પરમાર એ બાળકો ના આનંદ માટે એક બગીચા માં વૃક્ષો વાવ્યા છે રોજિંદા વૃક્ષો નો ઉછેર કરે છે

પોતાના ખર્ચે બગીચા માં ઝુલા (હીંચકા) પણ મુકવામાં આવ્યા નિવૃત શિક્ષક કનુબાપા પોતાના પેન્સન માંથી દર મહિને 10% રકમ ગાયોના ઘાસ ચારો, કપાસિયા ખોળ, માટે આપે છે કનુબાપા એ ગૌ સેવા, પર્યાવરણ પ્રેમ, અને બાળપ્રેમ નું એક ઉદાહરણ પૂરું પાડેલ છે.પોતાના ખર્ચે ઝુલા (હીંચકા) મૂકી ને પોતે અને આસપાસ ના લોકો સાથે મળી ને રીબીન કાપી હતી કનુબાપા નો આ વિચાર જોઈ ને સૌ કોઈ અચરજ પામ્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here