ગોંડલ ફોટોગ્રાફર વિડીયોગ્રાફર એસોસિએશન દ્વારા ઉકાળા નું વિતરણ.

0
312

કોરોના વાઇરસ ની મહામારી ને લઈને શ્રી ભુવનેશ્વરી ઔષધાશ્રમ ગોંડલ ના સહયોગ થી ગોંડલ ફોટોગ્રાફર વિડીયોગ્રાફર એસોસિએશન દ્વારા વિક્રમસિંહજી કોમ્પ્લેક્ષ ખાતે 200 લીટર આયુર્વેદિક ઉકાળા નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here