ગુજરાત હાઇકોર્ટના અંતિમ ચુકાદા પછી સ્કૂલ ફી ભરવી : વાલીમંડળ

0
272
  • હાલનો ઓર્ડર વચગાળાનો હોવાની દલીલ
  • સ્કૂલોને પણ ફી માટે દબાણ ન કરવા અપીલ

અમદાવાદ વાલી મંડળે શનિવારે જાહેર કર્યું હતું કે જ્યાં સુધી હાઇકોર્ટમાં ફી મુદ્દે અંતિમ ચુકાદો ન આવે ત્યાં સુધી વાલીઓ ફી ભરે નહીં, સાથે જ સ્કૂલ સંચાલકો પણ વાલીઓ પર ફી ભરવાનું દબાણ કરે નહીં. કારણ કે આ પહેલા સ્કૂલ સંચાલકોએ શિક્ષણ વિભાગને લેખિતમાં ફી ભરવા દબાણ નહીં કરીએ તેવું જણાવ્યું હતું.

ઓલ ગુજરાત વાલી મંડળના પ્રમુખ નરેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટે અત્યારે વચગાળાનો ઓર્ડર આપ્યો છે. તેથી કોઇ સ્કૂલ સંચાલક તેને અંતિમ માનીને બળજબરીથી ફી ઉઘરાવવાનું શરૂ કરે નહીં. કારણ કે હાઇકોર્ટે સરકાર, વાલીમંડળ અને સ્કૂલ સંચાલકોએ બેસીને કોઇ નિષ્કર્ષ પર આવીને આ મુદ્દે કોર્ટને રિપોર્ટ આપવાનો છે. ત્યાં સુધી કોઇ વાલીએ ફી ભરવી નહીં અને સ્કૂલ જો વાલી પર ફી ઉઘરાવવા માટે દબાણ કરશે તો તેના પર કાર્યવાહી કરવા શિક્ષણ વિભાગને જણાવીશું. હાઇકોર્ટે ફી માફી અંગેનો સરકારનો નિર્ણય રદ કરતાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here