કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કોરોનાગ્રસ્ત, ડોકટરોની સલાહ મુજબ હોસ્પિટલમાં ભરતી

0
396

અમે આને સતત અપડેટ કરી રહ્યા છીએ…

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કોરોનાગ્રસ્ત બન્યા છે. ડોકટરોની સલાહ મુજબ હોસ્પિટલમાં ભરતી થયા છે. તેમના સંપર્કમાં આવનાર સૌને આઈસોલેશનમાં રહેવા
અને ટેસ્ટ કરાવવા શાહે વિનંતી કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here