માણાવદરના ત્રંબકેશ્વર મંદિરમાં બ્રાહ્મણો દ્વારા યજ્ઞોપવિત બદલવામાં આવી

0
270

માણાવદર સુપ્રસિદ્ધ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે માણાવદર સમસ્ત બ્રહ્મસમાજ દ્વારા આજે રક્ષાબંધન ના પવિત્ર દિવસે જનોઈ બદલાવેલ. હાલ કોરોના મહામારી એ અજગર ભરડો લીધો હોય તેમને ધ્યાન મા રાખી અને સરકાર શ્રી ના ગાઈડ લાઈન મુજબ સોસીયલ ડીસટનટ રાખી માણાવદર ના સાત વિપ્રબંધુઓ એ જનોઈ બદલાવાનો કાયેક્રમ  માણાવદર ના ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે રાખેલ હતો. સાત  બ્રહ્મબંધુ ઓમા સૌથી નાની ઉંમરના બ્રહ્મબંધુ આયેન પંડયા એ પણ જનોઈ બદલાવેલ હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here