મહેસાણા જિલ્લાના 42 ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતીના માસ્ટર ટ્રેનર બનશે

0
206

હરિયાણાના કુરૂક્ષેત્રમાં તાલીમ શરૂ કરાઈ

મહેસાણા જિલ્લાના 42 ખેડૂતોની પ્રાકૃતિક ખેતીની તાલીમ હરિયાણાના કુરૂક્ષેત્રમાં શરૂ થઈ છે. તાલીમ બાદ જિલ્લામાં પરત આવનારા આ 42 ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતીના માસ્ટર ટ્રેનરની સેવા આપશે.
મહેસાણા જિલ્લામાં પ્રાકૃતિક ખેતીનું વિસ્તાર વધે તેમજ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતીનું મહત્વ સમજે અને સાચી પદ્ધતિથી ખેતી કરતા શીખે તે માટે જિલ્લા પંચાયતએ

સ્વભંડોળના ખર્ચે 42 ખેડૂતોને કુરૂક્ષેત્ર મોક્લ્યા છે. આ તાલીમ મહેસાણા તાલુકાના 11, વડનગર તાલુકાના 9, વિજાપુર તાલુકાના 8 અને કડી તેમજ વિસનગર તાલુકાના 7-7 ખેડૂતોને અપાશે.


15 થી 19 માર્ચ સુધીની માસ્ટર ટ્રેનર કક્ષાની તાલીમ આપવામાં આવશે. કુશેત્રથી પ્રાકૃતિક-ખેતીનું જ્ઞાન મેળવ્યા બાદ જિલ્લાના અન્ય ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતીની તાલીમ આપશે તેવું જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી બી.જે. જોશીએ જણાવ્યું હતું.

અહેવાલ : બીરેન પટેલ (મહેસાણા)