જુનાગઢ સરકારી હોસ્પિટલમાં આરોગ્યની સુવિધાના અભાવે આમ જનતા તેનો ભોગ બની રહી છે

0
130

તેમના આરોગ્યની સરકાર રક્ષણ કરે તમામ સુવિધાઓ જુનાગઢ હોસ્પિટલમાં આપવામાં આવે તેની માંગ માટે કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ અમીતભાઈ પટેલ પ્રતિક ઉપવાસ પર બેઠા છે તેમની માંગને સીપીએમના બટુકભાઈ મકવાણા શેખ રોજીના બેન ચાવડી ની મુલાકાત લઈને ટેકો જાહેર કરેલ છે

અહેવાલ- હુસેન શાહ , જુનાગઢ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here