વિરનગર ગામે ગ્રામ પંચાયતને સેનેટાઈઝર કરવામાં આવી હતી

0
108

વિરનગરમાં પણ કોરોના ના કેસો વધી રહ્યા છે ત્યારે ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ સભ્ય દ્વારા ગ્રામ પંચાયતને સેનેટાઈઝર કરવામાં આવી હતી હાલમાં કોરોના ના કેસો વધી રહ્યા છે ત્યારે સાવચેતી રૂપે અહીં પંચાયતને આખી સેનેટાઈઝર કરવામાં આવી હતી

અહેવાલ- કરશન બામટા, આટકોટ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here