ગોંડલ નું મોવિયા ગામ સજ્જડ બંધ.

0
1676

દબાણ દૂર કરવાની અરજી નો ખાર રાખી ને પટેલ યુવાન પર 8 જેટલા ભરવાડ શખ્સો એ હુમલાના બનાવ માં સજ્જડ બંધ.

ગ્રામજનો માં વ્યાપક રોષ ને લઈને મોવિયા ગામ આજથી 2 દિવસ સજ્જડ બંધ.

સહકારી અને ખાનગી દૂધ ની ડેરીઓ સહિત ની તમામ દુકાનો બંધ જોવા મળી.

મોવિયા ગામે બેંકો તેમજ ઇમરજન્સી સેવા માટે દવાખાનાઓ ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે.

મોવિયા ગામ માં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ નો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો.