વાલી મંડળે ટ્યુશન ફી બાબતે મંજુર કરેલા હૂકમની નકલ FRCની વેબસાઈટ પર જાહેર કરવા માંગ કરી

0
195
  • FRC દ્વારા કરવામા આવેલા ટ્યુશન ફી બાબતેના ઓર્ડરની માહિતી શાળાઓ વાલીઓને આપતી જ નથી
  • વાલીઓને શાળાની ટ્યુશન ફી અંગેની સચોટ રકમની જાણકારી જ નથી

કોરોના મહામારીની પરિસ્થિતિમાં સ્કૂલ ફીનો વિવાદ વધી રહ્યો છે. વાલી મંડળે સરકાર સમક્ષ ગુજરાતમાં તમામ સ્કૂલમાં મંજુર કરવામાં આવેલ ફીના હૂકમો તાત્કાલિક ધોરણે ઉપલબ્ધ કરાવવા માંગ કરી છે. વાલી મંડળનું એમ કહેવું છે કે કોરોના કાળમાં સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો મુજબ વાલીઓને ટ્યુશન ફી બાબતે સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં આવતી નથી તેમજ ગુજરાત સરકારે ટ્યુશન ફી ઉપરાંતની તમામ ઈતર પ્રવૃત્તિની ફી ઉઘરાવવાની નથી એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે છતાંય ફી લેવા માટે સ્કૂલો દ્વારા વાલીઓ પર દબાણ કરવામાં આવે છે.

હૂકમોની નકલથી વાલીઓને ફી ભરવામાં સરળતા રહેશે
વાલી મંડળનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી ટ્યુશન ફીની નકલો વાલીઓને મળે તો સ્કૂલમાં કેટલી ફી ભરવી એની વાલીઓને સરળતા રહે. જેથી 2019-20 તથા 2020-21ની મંજુર કરવામાં આવેલી ટ્યુશન ફીની વિગતો વેબસાઈટ પરથી વાલીઓને મળી રહે અને 25 ટકા ફી માફીનો લાભ તેઓ મેળવી શકે.

વાલીઓ પાસે ટ્યુશન ફી અંગેની કોઈ માહિતી જ નથી
વાલી મંડળ ઉપરાંત ફેડરેશન ઓફ પેરન્ટ્સ એસોસિએશને અગાઉ જણાવ્યું હતું કે, કોરોના મહામારીના સમયમાં વાલીઓ પાસેથી 75 ટકા ફી વસૂલવા માટેનો પરિપત્ર સરકારની વાલીઓ પ્રત્યેની અસંવેદનશીલતા દર્શાવે છે. સરકારના ઠરાવ પ્રમાણે શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે અગાઉના શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20માં રાજ્યની સંબંધિત ફી નિયમન સમિતિ દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ ટ્યુશન ફીના 75 ટકા રકમ તમામ સ્વ- નિર્ભર શાળાઓ વાલી પાસેથી વસુલ કરી શકશે તેવો નિર્દેશ આપવામાં આવેલો. ત્યારે વાલીઓને પણ પોતાનું બાળક જે શાળામાં અભ્યાસ કરે છે તે શાળાની ટ્યુશન ફી બાબતેની સચોટ માહિતી મળવી જોઈએ. ત્યારે વાલીઓ પાસે ટ્યુશન ફી અંગેની કોઈ માહિતી જ નથી.FRC દ્વારા કરવામા આવેલા ફી બાબતેના ઓર્ડરની માહિતી શાળાઓ દ્વારા વાલીઓને આપવામા આવતી નથી. ફેડરેશન ઓફ પેરન્ટ્સ એસોસિએશને વધુમા કહ્યું હતું કે FRC દ્વારા કરવામા આવેલા ફી બાબતેના ઓર્ડરની માહિતી શાળાઓ દ્વારા વાલીઓને આપવામા આવતી નથી. આવા કપરા સમયમા શાળા સંચાલકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ઢાલ બનાવી વાલીઓને લુંટવામા આવ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here