રિંગ રોડ-2થી ‘એઇમ્સ’ને જોડતા 300 ફૂટના રોડ માટે ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતું રૂડા

0
72

રાજકોટના રીંગરોડ-2થી એઇમ્સને જોડતા 300 ફુટના સિક્સ લેન રોડની પ્રક્રિયા આગળ ધપાવવામાં આવી છે અને આજરોજ રાજકોટ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા આ રોડ માટેનું ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

વિશેષમાં આ અંગે રૂડાના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઘંટેશ્વર ચોકડીથી એઇમ્સ સુધીના 90મીટરના રોડમાં વચ્ચે રેલવે લાઇન આવતી હોય ત્યાં આગળ રેલવે ઓવરબ્રિજ બનાવવો પડે તેમ છે પરંતુ રેલવે ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં સમય લાગે તેમ હોઈ તેટલો હિસ્સો મૂકીને આગળના રોડની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત ત્રણસો ફુટનો રોડ સાકાર થયે સૌરાષ્ટ્રના તમામ મુખ્ય જિલ્લા મથકોને એઇમ્સ સુધીની ડાયરેક્ટ રોડ કનેક્ટિવિટી મળી રહેશે. કુલ રૂપિયા 14.22 કરોડના એસ્ટીમેટ સાથે 300 ફુટ પહોળાઇના રોડનું ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં ઓનલાઇન સબમિશનની અંતિમ તારીખ 24 નવેમ્બર છે.

AIIMSને મોરબી રોડથી વધારાની કનેક્ટિવિટી આપવા મોરબી બાયપાસથી જામનગર રોડને સમાંતર 30.0મી ડી.પી રસ્તામાં 4-લેન રોડનું કામ હાથ ધરાશે

રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજકોટ ખાતે  એઈમ્સ હોસ્પિટલની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ કામગીરીના અનુસંધાને રાજકોટ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (રૂડા) દ્વારા એઈમ્સ હોસ્પિટલને રીંગરોડ-2 (ઘંટેશ્વર)થી જોડતા 90.0 મીટર પહોળાઇના ડી.પી રોડનો ડેવલપમેન્ટ પ્લાન-2031માં સમાવેશ કરેલ છે. ઘંટેશ્વરથી એઈમ્સને જોડતા રોડમાં જામનગર-રાજકોટ બ્રોડગેજ લાઇન પર રેલ્વે ઓવર બ્રીજ બનાવવાનો થતો હોઈ, જેની કામગીરી કરવામાં અંદાજે 2-વર્ષ જેટલો સમય લાગી શકે તેમ હોઈ, હાલ રૂડા દ્વારા જામનગર રોડને સમાંતર મોરબી બાયપાસથી  હોસ્પિટલને મોરબી રોડથી વધારાની કનેક્ટિવિટી આપવા માટે મોરબી બાયપાસથી એઈમ્સ જામનગર રોડને સમાંતર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તથા સતામંડળની હદમાથી પસાર થતા 30.0મી ડી.પી રસ્તામાં 4-લેનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. સતામંડળની હદમાં આવતા 30.0મી ડી.પી રસ્તાના અંદાજો બનાવી, વહીવટી મંજુરી મેળવી ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરેલ છે. જે ફાઇનલ થયે અંદાજીત 1(એક) વર્ષની સમયમયર્દિામાં પુર્ણ કરવાનું કરવાનું આયોજન છે, તેમ રૂડાના ચેરમેનએ જણાવ્યું હતું. જ્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવેલ રસ્તાની કામગીરી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વ્રારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. તથા ઘંટેશ્વર પાસે આરઓબી.. સિવાયના રૂડા લિમિટના રોડથી એઈમ્સ સુધીના 90.0 મીટર ડી.પી રસ્તામાં 6-લેન રોડના અંદાજો બનાવી, વહિવટી મંજુરી મેળવી ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. જે ફાઇનલ થયે અંદાજીત 1 (એક) વર્ષની સમયમયર્દિામાં પુર્ણ કરવાનુ આયોજન છે. ઉપરોકત કામગીરી થયે  એઈમ્સ હોસ્પિટલના ચાલતા કામો તથા ભવિષ્યમાં એઈમ્સ હોસ્પિટલને જોડતી વધારાની કનેક્ટિવિટી મળી રહેશે. તેમજ જામનગર રોડના વધુ પડતા ટ્રાફિકનુ ભારણ ઘટાડી શકાશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here