ભાવનગર હોસ્પિટલ ખાતે હાર્ટ એટેક થી મૃત્યુ પામેલા દર્દી ને એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી

0
97

આજ રોજ ભાવનગર સર્ટીહોસ્પિટલ ખાતે ઉના ગામના મોટા કોળી વાળના દેવાભાઈ રાઠોડ ને એટેક આવે જતા સર્ટિહોસ્પિલમાં મૃત્યું પામેલા દેથ બોડી રિપોર્ટ ના લીધે રાત ના આપવાના હતા તો ભાવનગર શહેર કૉંગ્રેસ હેલ્થ એન્ડ હોસ્પિટલના પ્રમુખ તોસિફ પઠાણ તેમજ ભાવનગર જિલ્લા હેલ્થ એન્ડ હોસ્પિટલ કમિટિ ના જિલ્લા પ્રમુખ કેતન વાઢેર હોસ્પિટલમાં માં તાત્કાલિક જય ને દેથ બોડી તેમના સબંધી ને સાંજના 4 કલાકે દેથ બોડી અપાવેલ છે તેમજ તેમને એમ્બ્યુન્સ અહીં થી ઉના જાવા માટે ની વ્યવસ્થા કરાવી આપેલ . આ પુનિયના કામ માં મારા ખાસ મિત્ર ભાવનગર જિલ્લા મહામત્રી બચુભાઇ ભીખાભાઇ ભાલીયા એ માનવતા દાખવી મારો કોન્ટેકટ કરી અમને જાણ કરેલ હું તોસિફ પઠાણ પ્રમુખ ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ હેલ્થ હોસ્પિટલ કમિટિ તેમજ મારા સાથી મિત્ર ભાવનગર જિલ્લા કૉંગ્રેસ હેલ્થ એન્ડ હોસ્પિટલ કમિટિ ના પ્રમુખ કેતન વાઢેર હાજર રહેલ

અહેવાલ- હમીરસિંહ દરબાર, ગીર સોમનાથ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here