ગીર સોમનાથ નું નવા ગામ જે કેટલા દિવસ થી ધસમસતા પાણી ની વચ્ચે ઘેરાયેલું છે

0
255

નવાગામ મા સર્વત્ર પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે ગામ નાંખેતરો જાને નદી બન્યા હોઈ તેવા દરસંયો જોવા મળી રહયા છે

છેલા 15 દીવસ થી આ ગામની આવી રીતે અવિરત પાણી ની વચ્ચે ઘેરાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે

ગામ ને શહેર સાથે જોડતો મુખ્ય માર્ગ. લાંબા સમય થી પાણી મા ગરક છે

તમામ ખેડૂતો ના ખેતરો મા નદી ની માફક પાણી નો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે તો આ દરસ્યો પણ જુઓ આ દ્રશ્યો છે કોડીનાર શહેર નાં

શહેર ની વચ્ચે શિંગોડા નદી ગાંડી તુર બની વહી રહી છે

જામવાળા ના શિંગોડા ડેમમાં ઘણા દિવસો થી સતત પાણી ની આવક છે જેના કારણે ડેમ ના દરવાજા કાયમી ખુલા કરવામાં આવે છે લગભગ એક અઠવાડિયા થી પણ વધુ સમય થી દરવાજા ખુલા રાખવામાં આવ્યા છે

જેના કારણે કોડીનાર શહેર માંથી પસાર થતી શિંગોડા નદી બે માથોડે વહી રહી છે

અહેવાલ -: હમીરસિંહ દરબાર, ગીર સોમનાથ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here