ડિજિટલ પેમેન્ટમાં ધરખમ વધારો નોંધાયો: રિઝર્વ બેન્ક

0
79

રિઝર્વ બેન્કની કેશલેસ અને ઓછી રોકડના વપરાશવાળા અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયત્નના પરિણામે પાછલાં પાંચ વર્ષમાં ડિજિટલ પેમેન્ટમાં ધરખમ વધારો નોંધાયો છે.
રિઝર્વ બેન્કે જાહેર કરેલા આકડાં પ્રમાણે 2015-16થી 2019-20 વચ્ચે ડિજિટલ પેમેન્ટમાં 55.1 ટકાના ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધારો નોંધાયો હતો અને માર્ચ 2016ના 593.61 કરોડથી વધીને માર્ચ 2020માં 3434.56 કરોડ થયો હતો. આ સમયગાળામાં રૂ. 920.38 લાખ કરોડથી મૂલ્ય પ્રમાણે વધીને રૂ. 1623.05 લાખ કરોડ થયો હતો, જે વાર્ષિક 15.2 ટકાના ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધ્યો હતો.


વાર્ષિક હિસાબે 2016-17માં ડિજિટલ પેમેન્ટ 593.61 કરોડથી વધીને 969.12 કરોડ વધીને રૂ. 1120.99 લાખ કરોડ થયું હતું. એ જ રીતે 2017-18માં ડિજિટલ પેમેન્ટ વધીને 1459.01 કરોડ વધીને રૂ. 1369.86 લાખ કરોડ થયું હતું.

2018-19માં ડિજિટલ પેમેન્ટ વધીને 2343.40 કરોડ વધીને રૂ. 1638.52 લાખ કરોડ થયું હતું.

જોકે, નાણાકીય વર્ષ 2019-20 દરમિયાન ગત વર્ષ કરતાં ધરખમ વધારો થઇને 3434.56 કરોડ ટ્રાંઝકશન થયા હતા, પણ મૂલ્ય ઘટીને રૂ. 1623.05 લાખ કરોડ થયું હતું.
આ વર્ષે કોરોનાના રોગચાળા અને વ્યાપકસ્તરે કરવામાં આવેલા લોકડાઉનને કારણે ડિજિટલ પેમેન્ટમાં હજુ અનેકગણો વધારો થવાનો અને મૂલ્યમાં પણ ઘટાડો થવાનો અંદાજ રિઝર્વ બેન્કે જાહેર કર્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here